Bu site de?i?ik dönemlerde hayat? payla??p sonra da ayr?lmak zorunda kald???m, dostlar?m, arkada?lar?m ve ö?rencilerime tekrar ula?abilmek amac?yla olu?turulmu?tur.

ahengmimaraninsaat
gumushane1984berhanyilmazrafettortumrafetzahideceserefturangeredehaberlermolcaynazmiyildirimtortumhaberesrammm1suHeylagrnnhakanisikmanademyildiz3ibrahimaggulakapansahinozlemozatahulki-korkmazseraceddinkayamuzaffererdogan1mervebayrak988